Wisten jullie dat een boormachine na aanschaf gemiddeld maar 16 minuten in z’n leven wordt gebruikt. De rest van de tijd ligt het apparaat dus niks te doen!

Dat is zonde gezien de impact die de productie van spullen op onze aarde heeft en de hoeveelheid mensen die weinig tot niks hebben. Waarom zouden we deze spullen niet samen efficiënter kunnen gebruiken door dit binnen één buurt met elkaar te delen? De deeleconomie is daarom een essentieel onderdeel bij het realiseren van een circulaire economie, vooral om een optimaal productgebruik te kunnen bewerkstelligen.

Bezit versus toegang.

Delen en huren is van alle tijden, maar internet en sociale media maken het veel gemakkelijker vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bovendien is geld besparen niet de enige motivatie om te delen of te huren. Het past ook bij waarden die steeds meer mensen belangrijk vinden, zoals duurzaamheid, klein schaligheid, sociale cohesie en vertrouwen. Er is een tendens gaande om op lokaal niveau gebruiksgoederen te delen via digitale platformen. Dat geldt voor producten die we maar weinig gebruiken, zoals bijv. een boor, maar kan ook op dagelijks niveau door bijvoorbeeld voor elkaar te koken. Hier is enorme winst te behalen: door zoveel mogelijk te delen kan de consument in tijden van schaarste zijn besteedbaar inkomen op peil houden.

Buurtschuur Segbroek is een non-profit uitleendienst voor gereedschap in het stadsdeel Segbroek. We werken zoals een bibliotheek: in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van €12 per jaar krijg je als lid onbeperkt toegang tot een breed assortiment (tuin)gereedschap om thuis mee te renoveren en repareren. Behalve een uitleenpunt is het ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, helpen en nieuwe vaardigheden leren. Een aantal vrijwilligers onderhouden, beheren en repareren het gereedschap. En wellicht dat er op den duur workshops komen, of naschoolse cursussen over duurzaam klussen in huis. Als u hiervoor ideeën heeft laat het ons weten! Het idee van buurtschuur is simpelweg een gemeenschap bouwen rondom delen in je eigen wijk!