We werken zoals een bibliotheek: in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van €12 per jaar krijg je als lid onbeperkt toegang tot een breed assortiment (tuin)gereedschap om thuis mee te renoveren en repareren. Voor ooievaarpashouders is de buurtschuur gratis!
Enkel inwoners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties uit het stadsdeel Segbroek kunnen lid worden van de uitleendienst. De afbakening gebeurt op basis van de wijkindeling van stadsdeel Segbroek. Een kaart met de exacte indeling hangt in De Buurtschuur Segbroek en zie hieronder.
Schrijf je in met onderstaand formulier.

Geef een korte toelichting op uw repareer vaardigheden.
Met dit onderzoek willen we knelpunten en drempels die je als consument of reparateur ervaart wanneer je iets wilt (laten) repareren in kaart brengen. Meedoen is eenvoudig en vergt een minimale tijdsinspanning.